Ladie’s Run 2024

OBS!  Anmälningsförfarande Ladies Run 2024. 

Läs detta noga. 

Anmälan kan endast göras på vår hemsida Midnightcruisers.net via det anmälningsformulär som kommer att gå online söndag 14/4 under Ladies Run 2024. 

Anmälan öppnar söndag 14/4 kl 19.00 och stänger söndag 28/4 kl 24.00. 

Anmälan är nu stängd!

Vi fortsätter med Long Distance . 
Det ekipage som har längst avstånd från registrerad ägares hemadress till starten på Ladies Run får automatiskt en plats i Ladies Run 2024 med deltagarnummer 1. 

Vi drar resterande 39 deltagande fordon, plus ett antal reserver ( ca. 5 – 10 st ) under den Livesända dragningen på Ladies Runs Facebooksida, www.facebook.com/MidnightCruisersLadiesRun , Söndagen den 5/5, kl. 18.00. 

Alla anmälda ekipage har lika stor chans i dragningen oavsett när anmälan är gjord under anmälningstiden. Så det finns ingen anledning att hänga på låset när anmälan öppnar. 

Registrerad ägare till fordonet måste anges i anmälan och den som är registrerad ägare får endast ha ett (1) fordon anmält till Ladies Run 2024. Det gäller även om denna person äger fler än ett fordon som är kvalificerade att delta. 

Fordon av årsmodell 1980 och äldre får delta i Ladies Run 2024. 

I formuläret så ska följande obligatoriska uppgifter fyllas i innan det kan skickas in. 

  • Registrerad ägares namn, bostadsort och e-postadress. 
  • Bilmärke, modell, årsmodell, färg och registreringsnummer. 
  • Namn, mobilnummer och e-postadress till chauffören. 
  • Antal personer i bilen. 
  • Specialkost, Ja eller Nej. Om specialkost önskas på grund av allergi eller intolerans så ska antal och typ av kost anges. 

Ni kommer att erhålla ett bekräftelsemail att er anmälan är mottagen till den e-postadress som angetts för den registrerade ägaren.  

OBS!  Dubbelkolla så att ni skriver in rätt e-postadresser. När anmälan är gjord kolla även i skräpposten så att inte bekräftelsen hamnat där. 

Anmälningsavgift 250 kr/person skall vara insatt på Midnight Cruisers bankgiro senast söndag den 30/6 2024. Bankgironummer kommer att ges till de som får en plats i Ladies Run 2024. 

Fikapåse och middag ingår. 

Om betalning ej fullgjorts söndag den 30/6 2024 går startnumret till det ekipage som står överst på reservlistan. 

Vid återbud senare än söndag 14/7 kl. 24:00 tas inte något nytt ekipage in från reservlistan som ersättare. 

Ladies Run går av stapeln fredag den 19 juli. Starten är på Läroverket/Gågatan och målgången är på Möljen som tidigare år. 

Det kommer att vara en bansträckning som är ca. 80 km med 10-12 kontroller plus en utslagsfråga. 

Fotografering och filmning kommer att göras under Ladies Run och publiceras på sociala media.  

Om ni har minderåriga barn med i ekipaget måste ni sända oss ett skriftligt medgivande via mail att vi får publicera bilder på er och ert ekipage. 

Frågor angående Ladies Run 2024 ska ställas via mail till midnight.ladiesrun@gmail.com. 

Frågor ställda på Ladies Runs Facebooksida och Messenger besvaras inte utan kommer att hänvisas till gmail adressen här ovan.