Information om corona

Se folkhälsomyndighetens webbplats för aktuell information! https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/