Anmälningsinfo

OBS! Anmälningsförfarande Ladies Run.


Läs detta noga.
Anmälan öppnar lördag 13/4 kl 12.00 och stänger söndag 28/4 kl 24.00.
Anmälan kan endast göras på vår hemsida Midnightcruisers.net via det anmälningsformulär som kommer att gå online Lördag 13/4 under fliken Ladies Run.
Anmälan är bindande.


NYHET 2019.
Det ekipage som har längst avstånd från registrerad ägares hemadress till starten på Ladies Run får automatiskt en startplats i Ladies Run med startnummer 1.

Livesänd dragning av deltagande fordon sker Söndag 5/5, kl. 19.00 på Ladies Runs Facebooksida.
Vi drar resterande 39 deltagande fordon, plus ett antal reserver (ca. 5 – 10 st).
Alla anmälda ekipage har lika stor chans i dragningen oavsett när anmälan är gjord under anmälningstiden. Så det finns ingen anledning att hänga på låset när anmälningstiden startar.


Registrerad ägare till fordonet måste anges i anmälan och den som är registrerad ägare får endast anmäla ett (1) fordon till Ladies Run 2019, även om denna person äger fler än ett fordon som är kvalificerat att delta.
Fordon av årsmodell 1980 och äldre får delta i Ladies Run 2019.
I formuläret så ska följande obligatoriska uppgifter fyllas i innan det kan skickas in.
• Registrerad ägares namn och e-postadress.
• Bilmärke, modell, årsmodell, färg och registreringsnummer.
• Namn, mobilnummer och e-postadress till chauffören.
• Antal personer i bilen.
• Specialkost, Ja eller Nej. Om specialkost önskas så ska antal och typ av kost anges.


Ni kommer att erhålla ett bekräftelsemail att er anmälan är mottagen till den e-postadress som angetts för den registrerade ägaren.
OBS! Dubbelkolla så att ni skriver in rätt e-postadress.
Anmälningsavgift 200 kr/person skall vara insatt på Midnight Cruisers bankgiro 535-4881 senast den 24/6 2019. Fikapåse och middag ingår.
Om betalning ej fullgjorts den 24/6 2019 går startnumret till det ekipage som står överst på reservlistan.
Vid återbud senare än söndag 14/7 kl. 24:00 tas inte något nytt ekipage in från reservlistan som ersättare.


Ladies Run går av stapeln fredag den 19 juli. Starten är på Läroverket/Gågatan och målgången är på Möljen som tidigare år.
Det kommer att vara en bansträckning som är ca. 80 km med omkring 10 kontroller plus en utslagsfråga.

Fotografering och filmning kommer att göras under Ladies Run och publiceras på sociala media.

Om ni har minderåriga barn med i ekipaget måste ni sända oss ett skriftligt medgivande via mail att vi får publicera bilder på er och ert ekipage.

Frågor angående Ladies Run 2019 ska ställas via mail till midnight.ladiesrun@gmail.com.
Frågor ställda på Ladies Runs Facebooksida och Messenger kommer att hänvisas till gmail adressen här ovan.